قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی

سری SPF

قاپک وکیوم مقعر تخت با پایه قاپک فلزی

قاپک وکیوم ایرانی سری SPF با پایه قاپک فلزی
قاپک وکیوم Festo سری SPF با پایه قاپک فلزی
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF

◇ ساکشن پد (قاپک وکیوم) استاندارد ، مناسب برای کار با قطعه کار با سطح یکنواخت

◇ قابل ارائه با سه نوع قاپک فلزی جهت سهولت نصب

◇ موجود در اندازه های مختلف برای جابجایی و حمل قطعات کاری با اندازه های مختلفکاربردهای قاپک وکیوم سری SPF

◇  صفحه فلزی

◇ صفحه چوبی

◇ تخته سه لا

جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF

SPF10N  L   B6 - M8M
     ①      ②  ③     ④
① Model②  Vacuum port direction③ Vacuum port connection④ Mounting thread
SPF10NNil - Vertical
L    - Lateral
A4 - One touch fittingφ4hose
B4 -Pagoda fitting φ4hose
A6 - One touch fittingφ6hose
B6 -Pagoda fittingφ6hose
R1 -G1/8Female thread
M4F - M4Female thread
M8F - M8Female thread
M6F - M6Female thread
M3F - M3Female thread
M16F - M16Female thread
M8M - M8×1Male thread
M16M- M16×1.5Male thread
M10M - M10×1Male thread
M5M - M5×0.5Male thread


جدول انتخاب قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF

ModelVacuum port connectionMounting thread
SPF2-3.5B4M5M
LB4M3F
SPF5-15A4M12M
LA6    LB6M4F
B6M8M
SPF20-50A6M14M
LA6    LB6M6F
A6M10M
SPF60-95R1M16M
LR1M8F
SPF120-200LR1M16Fهیچ اطلاعاتی نیست!

تصویر ابعاد قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF

image.png

جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF

Model / SizeABDIJMYS
SPF2-B4-M5M2.0 23.5 3.0 8.58M5×0.50.5 7
SPF3.5-B4-M5M3.5 23.5 3.0 8.58M5×0.50.5 7
SPF5-B6-M8M5.0 30.5 14.0 1011M8×10.8 12
SPF6-B6-M8M6.0 30.5 14.0 1011M8×10.8 12
SPF8-B6-M8M8.0 31.0 14.0 1011M8×11.2 12
SPF10-B6-M8M10.0 45.5 22.0 1617M8×11.5 12
SPF15-B6-M8M15.0 46.0 22.0 1617M8×11.9 12
SPF20-B6-M10M20.0 58.0 32.0 1622M10×12.3 14
SPF25-B6-M10M25.0 62.0 32.0 1622M10×13.0 14
SPF30-B6-M10M30.0 60.0 32.0 1622M10×12.0 14
SPF35-B6-M10M35.0 62.0 32.0 1622M10×13.0 14
SPF40-B6-M10M40.0 62.0 32.0 1622M10×13.5 14
SPF50-B6-M10M50.0 63.0 32.0 1622M10×14.0 14
SPF60-R1-M16M60.0 58.0 42.0 -23M16×1.55.0 21
SPF80-R1-M16M80.0 60.0 42.0 -23M16×1.56.0 21
SPF95-R1-M16M95.0 60.5 42.0 -23M16×1.56.0 21


image.png

جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF

Model/SizeABDIJMYS
SPF2-LB4-M3F2.0 20.0 16.0 1111M3 Depth 50.5 5
SPF3.5-LB4-M3F3.5 20.0 16.0 1111M3 Depth 50.5 5
SPF5-LB6-M4F5.0 28.5 22.0 2114M4 Depth 60.8 10
SPF6-LB6-M4F6.0 28.5 22.0 2114M4 Depth 60.8 10
SPF8-LB6-M4F8.0 29.0 22.0 2114M4 Depth 61.2 10
SPF10-LB6-M4F10.0 29.5 22.0 2114M4 Depth 61.5 10
SPF15-LB6-M4F15.0 30.0 22.0 2114M4 Depth 61.9 10
SPF20-LB6-M4F20.0 32.0 22.0 2114M4 Depth 62.3 10
SPF25-LB6-M6F25.0 46.0 32.0 2320M6 Depth 83.0 14
SPF30-LB6-M6F30.0 44.0 32.0 2320M6 Depth 82.0 14
SPF35-LB6-M6F35.0 46.0 32.0 2320M6 Depth 83.0 14
SPF40-LB6-M6F40.0 46.0 32.0 2320M6 Depth 83.5 14
SPF50-LB6-M6F50.0 47.0 32.0 2320M6 Depth 84.0 14
SPF60-LR1-M8F60.0 58.0 42.0 -28M8 Depth 85.0 21
SPF80-LR1-M8F80.0 58.5 42.0 -28M8 Depth 86.0 21
SPF95-LR1-M8F95.0 59.0 42.0 -28M8 Depth 86.0 21
SPF120-LR1-M16F120.0 75.550.0 -38M16 Depth 206.0 -
SPF150-LR1-M16F150.0 82.550.0 -38M16 Depth 209.0 -
SPF200-LR1-M16F200.0 87.550.0 -38M16 Depth 2013.0 -


image.png

جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF

Model/SizeABDJM
S
SPF5-A4-M12M5.0 34.0 6.5 17.5 M12×10.8 14
SPF6-A4-M12M6.0 34.0 6.5 17.5 M12×10.8 14
SPF8-A4-M12M8.0 34.5 7.0 17.5 M12×11.2 14
SPF10-A4-M12M10.0 35.0 7.5 17.5 M12×11.5 14
SPF15-A4-M12M15.0 35.5 8.0 17.5 M12×11.9 14
SPF20-A6-M14M20.0 40.0 10.0 18.0 M14×12.3 17
SPF25-A6-M14M25.0 44.0 14.0 18.0 M14×13.0 17
SPF30-A6-M14M30.0 42.0 12.0 18.0 M14×12.0 17
SPF35-A6-M14M35.0 44.0 14.0 18.0 M14×13.0 17
SPF40-A6-M14M40.0 44.0 14.0 18.0 M14×13.5 17
SPF50-A6-M14M50.0 45.0 15.0 18.0 M14×14.0 17


image.png

جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF

Model/SizeABDJMYS
SPF5-LA4-M4F5.0 28.5 2220M4 Depth 60.8 10
SPF6-LA4-M4F6.0 28.5 2220M4 Depth 60.8 10
SPF8-LA4-M4F8.0 29.0 2220M4 Depth 61.2 10
SPF10-LA4-M4F10.0 29.5 2220M4 Depth 61.5 10
SPF15-LA4-M4F15.0 30.0 2220M4 Depth 61.9 10
SPF20-LA6-M6F20.0 42.0 3223M6 Depth 82.3 14
SPF25-LA6-M6F25.0 46.0 3223M6 Depth 83.0 14
SPF30-LA6-M6F30.0 44.0 3223M6 Depth 82.0 14
SPF35-LA6-M6F35.0 46.0 3223M6 Depth 83.0 14
SPF40-LA6-M6F40.0 46.0 3223M6 Depth 83.5 14
SPF50-LA6-M6F50.0 47.0 3223M6 Depth 84.0 14


دانلود اطلاعات قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF
دانلود
سایر محصولات موجود در این مجموعه