سری SHB

قاپک وکیوم دو پله با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

قاپک وکیوم ایرانی سری SHB با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم
قاپک خلاء سری SHB با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های قاپک وکیوم دو پله سری SHB با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

◇ در سایزهای مختلف ، مناسب برای اجسام با شکل و سایز متفاوت

◇ این قاپک ها در چند نوع جنس مختلف تهیه شده تا برای قطعاتی با جنس و شرایط کاری متفاوت مناسب باشد

◇ ساختار 1/5 برابری که ارتفاع متغیر قطعات را جبران می کند

◇ مجهز به پایه فنری با ارتفاع متفاوت که انعطاف قاپک را بیشتر کرده و از لحاظ زمان و تنظیم قطعه مقرون به صرفه می باشد


کاربردهای قاپک وکیوم دوپله سری SHB با پایه قاپک قابل تنظیم

◇ قطعات سنگین چوب و فلز با ارتفاع متفاوت

جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم دو پله سری SHB با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

SHB40N H- E  25 LR1-M18
      ①     ②  ③ ④  ⑤    ⑥① Model②  Level compensator type③  Buffer style
SHB40N- PSPH Series- External spring
④ Buffer stroke⑤ Vacuum port direction⑥ Mounting thread
25   50
75   100
Nil - Vertical,Rc1/8Female thread 
LR1- Lateral,Rc1/8Female thread
M18 - M18x1.5
M22 - M22x1.5

جدول انتخاب قاپک وکیوم سری SHB با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

ModelBuffer strokeMounting thread
255075100M18M22
SHB40 - 80--
SHB100 - 125-


هیچ اطلاعاتی نیست!

تصویر ابعاد قاپک وکیوم سری SHB با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

image.png

جدول مدل و اندازه های قاپک وکیوم سری SHB با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

Model/SizeHH1H2H3H4dGMSS1S2S3
SHB40-HE25-M1832.0 127.5 72.0 3563M18×1.53-M324271416
SHB40-HE50-M1832.0 162.5 107.0 3563M18×1.53-M324271416
SHB40-HE75-M1832.0 198.5 143.0 3563M18×1.53-M324271416
SHB50-HE25-M1835.5 131.0 75.5 3563M18×1.53-M324271416
SHB50-HE50-M1835.5 166.0 110.5 3563M18×1.53-M324271416
SHB50-HE75-M1835.5 202.0 146.5 3563M18×1.53-M324271416
SHB63-HE25-M1843.0 138.5 83.0 3563M18×1.54-M437271416
SHB63-HE50-M1843.0 173.5 118.0 3563M18×1.54-M437271416
SHB63-HE75-M1843.0 209.5 154.0 3563M18×1.54-M437271416
SHB80-HE25-M1848.5 144.0 88.5 3563M18×1.54-M437271416
SHB80-HE50-M1848.5 179.0 123.5 3563M18×1.54-M437271416
SHB80-HE75-M1848.5 215.0 159.5 3563M18×1.54-M437271416
SHB100-HE25-M2260.5 178.5 104.5 5084M22×1.54-M560301719
SHB100-HE50-M2260.5 214.5 140.5 5084M22×1.54-M560301719
SHB100-HE75-M2260.5 254.5 180.5 5084M22×1.54-M560301719
SHB100-HE100-M2260.5 289.5 215.5 5084M22×1.54-M560301719
SHB125-HE25-M2269.0 187.0 113.0 5084M22×1.54-M560301719
SHB125-HE50-M2269.0 223.0 149.0 5084M22×1.54-M560301719
SHB125-HE75-M2269.0 263.0 189.0 5084M22×1.54-M560301719
SHB125-HE100-M2269.0 298.0 224.0 5084M22×1.54-M560301719


image.png

جدول مدل و اندازه های قاپک وکیوم دو پله سری SHB با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

Model/SizeHH1H2H3H4H5H6dGMSS1S2S3S4
SHB40-HE25LR1-M1832.0 160.0 109.0 35669.0 47.0 3M18×1.53-M32427141621
SHB40-HE50LR1-M1832.0 195.0 144.0 35669.0 47.0 3M18×1.53-M32427141621
SHB40-HE75LR1-M1832.0 231.0 180.0 35669.0 47.0 3M18×1.53-M32427141621
SHB50-HE25LR1-M1835.5 163.5 112.5 35672.5 50.5 3M18×1.53-M32427141621
SHB50-HE50LR1-M1835.5 198.5 147.5 35672.5 50.5 3M18×1.53-M32427141621
SHB50-HE75LR1-M1835.5 234.5 183.5 35672.5 50.5 3M18×1.53-M32427141621
SHB63-HE25LR1-M1843.0 171.0 120.0 35680.0 58.0 3M18×1.54-M43727141621
SHB63-HE50LR1-M1843.0 206.0 155.0 35680.0 58.0 3M18×1.54-M43727141621
SHB63-HE75LR1-M1843.0 242.0 191.0 35680.0 58.0 3M18×1.54-M43727141621
SHB80-HE25LR1-M1848.5 176.5 125.5 35685.5 63.5 3M18×1.54-M43727141621
SHB80-HE50LR1-M1848.5 211.5 160.5 35685.5 63.5 3M18×1.54-M43727141621
SHB80-HE75LR1-M1848.5 247.5 196.5 35685.5 63.5 3M18×1.54-M43727141621
SHB100-HE25LR1-M2260.5 212.5 141.5 50897.5 75.5 4M22×1.54-M56030171921
SHB100-HE50LR1-M2260.5 248.5 177.5 50897.5 75.5 4M22×1.54-M56030171921
SHB100-HE75LR1-M2260.5 288.5 217.5 50897.5 75.5 4M22×1.54-M56030171921
SHB100-HE100LR1-M2260.5 323.5 252.5 50897.5 75.5 4M22×1.54-M56030171921
SHB125-HE25LR1-M2269.0 221.0 150.0 508106.0 84.0 4M22×1.54-M56030171921
SHB125-HE50LR1-M2269.0 257.0 186.0 508106.0 84.0 4M22×1.54-M56030171921
SHB125-HE75LR1-M2269.0 297.0 226.0 508106.0 84.0 4M22×1.54-M56030171921
SHB125-HE100LR1-M2269.0 332.0 261.0 508106.0 84.0 4M22×1.54-M56030171921


دانلود اطلاعات قاپک وکيوم دو پله سری SHB با پايه قاپک فلزی قابل تنظيم
دانلود