سری ZVR

چک ولو

Check valve,شیر کنترل هوا سری ZVR
Check valve,شیر کنترل هوا سری ZVR, چک ولو
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های چک ولو سری ZVR

◇ در فرآیند گرفتن قطعه کار ، یکبار قاپک وکیوم قطعه کار را مکیده و توسط سوپاپ وکیوم سری ZVR فشار خلاء بین قاپک و سیستم حفظ می شود و نشتی خلاء روی کل سیستم خلاء تأثیر نمی گذارد

◇ در شرایط فوق ، می توان قاپک وکیوم را با سوپاپ از سیستم خلاء جدا کرد با اطمینان از اینکه که فشار خلا داحل قاپک وکیوم حفظ می شود


جدول نحوه سفارش چک ولو سری ZVR

ZVR 05 -G1M
  ①  ②   ③
① Series② Over flow  
   port diameter
③ Suction cup connection thread
ZVR04 - Φ0.4mm
05 - Φ0.5mm
06 - Φ0.6mm
10 - Φ1.0mm
12 - Φ1.2mm
M5F - M5 Female thread 
G1F - G1/8 Female thread 
G2F - G1/4 Female thread 
G3F - G3/8 Female thread 
G4F - G1/2 Female thread 
M5M - M5 Male thread
G1M - G1/8 Male thread
G2M - G1/4 Male thread
G3M - G3/8 Male thread
G4M - G1/2 Male thread

جدول انتخاب چک ولو سری ZVR

Model/
Connection thread
M5G1G2G3G4
MFMFMFMFMF
ZVR04--------
ZVR05--------
ZVR06--------
ZVR10--------
ZVR12--------


جدول پارامترهای فنی و تکنیکی چک ولو سری ZVR

ModelSuction flow at 
-30kPa(NL/min)
Suction flow 
at -60kPa(NL/min)
Max.blow flow
(NL/min)
ZVR04-M51.21.380
ZVR05-G12.32.5310
ZVR06-G22.93.4340
ZVR10-G37.38590
ZVR12-G48.19790تصویر ابعاد چک ولو سری ZVR

image.png

جدول مدل و اندازه های مختلف چک ولو سری ZVR

Model/ SizeABCDEH
ZVR04-M5204.54.5M5M58
ZVR05-G12888G1/8G1/814
ZVR06-G2361011G1/4G1/417
ZVR10-G3391012G3/8G3/822
ZVR12-G4411214G1/2G1/227


دانلود اطلاعات چک ولو سری ZVR
دانلود